Vi tilbyder os primært til virksomheder som
 • ikke har den nødvendige regnskabserfaring.
 • vil bruge tiden på den egentlige drift.
 • har brug for en virksomhedsplan
 • har brug for et budget
 • har brug for et afstemt og ajourført bogholderi.
 • har brug for et regnskabsmæssigt overblik.
 • har brug for professionel, effektiv og kvalificeret regnskabshjælp.
 • ikke selv har EDB eller den fornødne plads.
Vore kompetancer inkluderer:
 • Administrativ assistance.
 • Løn- og personaleadministration.
 • Kontering, bogføring og afstemninger.
 • Moms- & lønsumsregnskab.
 • Intrastat og listesystemer
 • Budgetudarbejdelse og opfølgning.
 • Forberedelse til årsregnskab.
 • Kontakt til offentlige myndigheder.
 • Konsulenthjælp ved opstart af virksomhed.
 • Selvangivelse og forskudsregistrering
Er regnskab noget der belaster - så tryk på disse taster 76 240 100

Copyright 2005 - 2018 Quickaccounting